Website Chùa Long Viễn Vĩnh Long

Vào Trang chủ

Chùa Long Viễn

Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo

Phút chốc nhìn lên ngộ chân thường